Focista jeligére - 6. osztályos tanuló

A szivárványon túl


Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy székely paraszt, s neki három fia. Egy napon a fiúk odaálltak az apjuk elé és elmondták: elindulnak szerencsét próbálni. Az apjuk elengedte őket, de azt mondta, ha tudnak, hozzanak abból a cseresznyéből, amelyik a szivárványon túl nő.

Elindultak a legények, hét nap, hét éjjel folyton-folyvást mentek, míg elérkeztek a király városába. A legnagyobb fiú beállt szolgálni a királyhoz. Egy idő után teljesen elfelejtette az apját. A középső testvér egy földesúrhoz ment szolgálni, ő is ugyanúgy járt, mint a bátyja.

A legkisebb fiú tovább vándorolt. Egy kis faluban szolgált egy hónapig, ahol megtudta, hogy ha innen követi a szivárványt, akkor elér egy házhoz. Ott ki kell állnia három próbát, és akkor vihet a cseresznyéből, amennyit akar.

Még egy hétig a faluban maradt, aztán meglátta a szivárványt és elindult. Ment, mendegélt árkon-bokron át, s mire ráesteledett, elért a házhoz. Belépett; egy öregasszony üldögélt a tűz mellett.

A legény illendően köszönt:
– Jó estét kívánok!

– Köszönöm fiam. Hol jársz itt, ahol a madár se jár?

– Én bizony a cseresznyéből szeretnék vinni az apámnak.

– Ki kell állnod három próbát, és vihetsz, amennyit akarsz. De majd csak holnap, mert ma már későre jár az idő.

Másnap reggel az öregasszony felkeltette a fiút és elmondta: az első feladata az, hogy takarítsa ki a háznak tizenkét szobáját, de a tizenharmadikba be ne nézzen. A fiú kitakarította a tizenkét szobát, és sokáig gondolkozott, benézzen-e a tizenharmadikba, de végül nem nézett be.

– A második próba az, hogy ebédet kell főznöd – mondta az öregasszony –, de nem a kemencében. A legény begyújtott a kemencébe, és a tetejére rakta a levest, így kiállta a második próbát is.

A harmadik próba az volt, hogy le kellett szednie a gyümölcsöket, de a cseresznyéhez nem nyúlhatott. A fiú gondolkodott, most miért ne vihetné el a cseresznyét, de végül nem nyúlt hozzá. Így ezt a próbát is kiállta, s amikor elbúcsúzott az öregasszonytól, most már szedhetett egy kis cseresznyét és indulhatott haza.

Megmászta az üveghegyet, olyan közel volt a Naphoz, hogy le kellett hajolnia, de végül hazaérkezett. Apja nagyon örült, hogy viszontlátja a legkisebb fiát, aki meghozta neki a gyógyító erejű cseresznyét.

A falujukban nagy lakomát csaptak; én is ott voltam, jót mulattam. Aki nem hiszi, járjon utána.